Юридически свят 1/2018

  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

VARIA

Янаки Стоилов - Правните принципи като критерии за валидност в правото

Александър Драгиев - Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право

Евгени Йочев - Сто и десет години от създаването на първата професионална организация на магистратите в България

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Джи Уейдонг - Преустройство на правната идеология в Китай

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Ярослава Генова - Командироването в рамките на предоставянето на услуги в друга държава ­ членка на Европейския съюз

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2016 г.