Юридически свят 1/2020

  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

Поля Голева – Противоправността при непозволено увреждане

Александър Драгиев – Изискването за всеобщност и представителност на практиката на държавите като елемент на обичайната норма в международното право

Нина Гевренова – Прекратяване на трудовия договор за изпитване от работодателя

Дискусии

Цанка Цанкова – За правната уредба на сурогатното майчинство

Библиография

Благовеста Балканджиева – Библиография на българската правна литература за 2018 г.