Юридически свят 2/2008

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 2,00 лв.
  • Отстъпка: 0,20 лв.
  • Крайна цена: 1,80 лв.

VARIA

Велко Вълканов - Конституцията – мит и реалност

Николай Николов - Производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Ангел Атанасов - За правния статут на международния служител

Владимир Ранков, Стоян Сталев - Новите промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Теодора Филипова – Правото на присъединяване към колективния трудов договор

Сибила Симеонова - Ролята на р. Дунав в Европейската водна транспортна система

Андрей Александров - Информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна на работодателя

Евгени Йочев - Законодателно уреждане на принципа на несменяемост на съдиите от правителството на Народната партия (1894-1899 г.)

Райна Николова - Правата на гражданите в Органическия устав на Източна Румелия

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2007 г.

Красимира Средкова - Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2007 г.