Юридически свят 2/2015 - е-списание

  • Цена: 2,00 лв.

VARIA

Борис Велчев - Трафикът на хора по българското наказателно право

Боряна Мусева - Нов вид обезпечение: европейски запор на банкови сметки

Мария Г. Манолова - Принципът за отговорността на управляващите при парламентарната система на управление

Евгени Йочев - Първият български Закон за устройството на съдилищата

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2014 г.

ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Денчо Георгиев - Сто години от рождението на професор Петко Радойнов

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2014 г.