Дарение на книги за Столична библиотека

30.09.2010 г.

Издателство „Сиби“ връчи дарение на Столичната библиотека по случай откриването на новата академична година. Събитието се състоя на 30 септември в мраморното фоайе на библиотеката (пл. „Славейков“ № 4).

Над 100 актуални заглавия от каталога на „Сиби“ ще допълнят и обогатят наличния библиотечен фонд от юридическа литература. Голяма част от тях са учебници, помагала и коментари, които са полезни и за студентите по право в подготовката им за семестриалните и държавни изпити. Така с дарението ще бъдат подпомогнати най-вече младите надежди на правото, които изучават тази специалност в трите юридически факултета, намиращи се в град София. Освен това книгите ще бъдат на разположение на всички, които търсят литература в този отрасъл на знанието.

Дарението беше прието от г-н Михаил Белчев, директор на Столичната библиотека.

За рождена дата на Столичната градска библиотека се смята 24 октомври 1928 година. Тогавашният кмет Владимир Вазов с уведомителна разпоредба съобщава за създаването на общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване става година по-късно.
Днес Столичната библиотека е най-голямата общодостъпна библиотека в България. Тя е модерен обществен, информационен и културен център, предлагащ на читателите си компетентно обслужване от всички области на човешкото знание и практика.
В Столичната библиотека се съхраняват личните библиотеки на Константин Стоилов, Кирил Христов, на художника Петър Чуховски и дарения от културни центрове и посолства.