Конкурс по обща теория на правото – награждаване

28.10.2010 г.

На 28.10.2010 г., на представянето на книгата на Мартин Белов „Гражданското участие в политическия процес“, бяха връчени награди на студенти, класирани на първите места в конкурса по обща теория на правото.
Отличените получиха своите награди от проф. Росен Ташев.

1. Андрей Красимиров Георгиев – „Свободата и правото. Правото и свободата“
2. Андон Петков Добчев – „Правната аргументация“
3. Стефан Стефанов Червеняшки – „Право и морал“
4. Яница Радославова Радева – „Проблемът за засягането на суверенитета при прехвърлянето на компетенции от националните институции към юридисдикциите на Европейския съюз“
5. Светослав Иванов Желев – „Конституцията като източник на правото. Общотеоретични проблеми“
6. Христо Михайлов Михайлов – „Справедливостта в правото - основание за съществуването му или красиво оправдание за несправедлив социален ред“

Похвала за участие в този конкурс получиха и:

Атанас Людмилов Иванов – „Нетипични юридически факти“
Борислава Руменова Иванова – „Структура на правната система“
Бояна Стоянова Габрова – „Защита на субективните юридически права“
Диана Ангелова Дюлгерова – „Недействителност на юридическите актове“
Диляна Иванова Гинина – „Правната система на Европейския съюз - толкова чакана и толкова непозната“
Христина Христова Димитрова – „Сравнителен анализ на българските конституции“
Мария Жорж Дерелиева – „Как студентът по право на континента разбира англо-саксонската правна система и дали Съдът в Люксембург създава прецедентно право?“
Мария Михайлова Михайлова – „Международните договори като „интегрирани“ източници на правото“
Недялка Вълчева Вълчева – „Кодификацията – форма на систематизация на законодателството. Кодификацията в българската правна система“
Цветелина Димитрова Димитрова – „Евтаназията като основно човешко право. Между „правото на живот“ и „правото на смърт“
Яна Валериева Бурнева – „Някои общотеоретични проблеми, разгледани през призмата на религиозно-традиционното правно семейство“

Поздравяваме наградените студенти и им пожелаваме нови успехи!