Конституция за всеки първокурсник в департамент „Право“ на НБУ

7.10.2010 г.

За поредна година издателство „Сиби“ подари Конституцията на Република България на всички първокурсници от департамент „Право“ към Нов български университет, които присъстваха на празничното откриване на новата учебна година.

„Сиби“ участва активно като спонсор и в други инициативи на Нов български университет. И през настоящата академична година издателството ще продължава да подкрепя и насърчава студентите от департамент „Право“ по трудния път на юридическото знание.