Представяне на книгата „Административният елит на XXI век“

3.06.2010 г.

На 3 юни в кафе-книжарница „Пингвините“ по повод новата книга на Александър Маринов: „Административният елит на 21 век”, се събраха много гости – служители от държавната администрация, сред които от Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието и храните, Омбудсмана на Република България, президентството и др., представители на научните среди, студенти, приятели и почитатели.

Книгата представи проф. Тодор Танев, ръководител на катедра „Публична администрация“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Неговото експозе, поднесено изключително атрактивно и увлекателно, завладя публиката. Той представи Александър Маринов като един от първите политолози в България и го нарече „административен енциклопедист“.

Проф. Танев подчерта в изказването си, че книгата е написана за умните, а не за глупавите хора, че XXI век е време, в което държавното управление трябва да се ръководи от стратегии, а не от свръхпредставителство, а това е невъзможно да се случи без съществуването на административния елит. Проф. Танев се спря подробно и на противопоставянето между „системата на гилдиите“ и „предприемаческата система“, като обясни, че затварянето на елитите в гилдии, възпроизвеждането им вътре в тези системи и недопускането на други представители вътре в тях е в противоречие с изискването за елит. В държавното управление трябва да участват способните и заслужилите, а не посочените, подчерта проф. Танев.

Александър Маринов разказа за пътя, по който книгата е написана, сподели своите много интересни виждания относно важни събития в съвременния свят, част от които представляват обособяването и функционирането на елитите, и на административните елити в частност. Той изказа своето мнение, отразено и в книгата, за бъдещата административна реформа у нас, а именно че е необходимо създаването на висша държавна служба.

Като завършек на официалната част прозвуча цитатът на любимата епитафия на автора, написана на гроба на Хенри Форд: „Тук почива един глупав човек, който умееше да се заобикаля с умни хора“.

Накрая, в приятна обстановка и на чаша вино, Александър Маринов раздаде автографи на многобройните гости. Те с интерес разгръщаха книгата, докато чакаха търпеливо реда си, за да получат подписа на нейния автор.