„Сиби“ беше спонсор на студентско състезание по публична защита

1.05.2010 г.

На 1 май 2010 г. се проведе престижното студентско състезание по публична защита, организирано от ELSA България. За поредна година „Сиби“ беше официален спонсор на мероприятието. В решаването на гражданскоправния казус победител стана Александър Натов, а в наказателноправния – Радостин Деянов. Награди от „Сиби“ получиха не само победителите, но и класираните на 2 и 3 място. Поощрения имаше за всичките 12 участници, допуснати до втория кръг.