Конституция за всеки първокурсник

4.10.2012 г.

По повод официалното откриване на учебната година в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ издателство „Сиби" подари по една книжка от Конституцията на всеки първокурсник от специалността „Право“, с пожелание за много успехи през следването.

На добър час, колеги!