Промоция на студентите в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

10.04.2012 г.

На 1 юни в Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя промоцията на студентите от Юридическия факултет. Традиционно издателство „Сиби” дари книги на всички, които получиха своите дипломи.

Традиционната годишна награда на Сиби беше връчена на Димо Стайков, студент отличник от V курс на ЮФ, специалност Право.

На него и на всички абсолвенти пожелаваме на добър час и успешна професионална реализация!