Студентско състезание „Oбщата теория на правото в началото на XXI век“

15.05.2012 г.

На 15 май в Софийския университет се състоя Националното студентско състезание „Общата теория на правото в началото на XXI век“, организирано от кръжока по обща теория на правото и от издателство „Сиби“. И тази година беше продължена традицията на това състезание, чийто основоположник беше гл. ас.  Георги Денков.

Участниците, присъстващите преподаватели и многобройните зрители бяха приветствани от декана на Юридическия факултет проф. Сашо Пенов, който изрази подкрепата на деканското ръководство и на преподавателите за подобни инициативи, и насърчи участниците да продължават в същия дух.

Студентите от Софийския университет и от Пловдивския университет, одобрени за финалната фаза, бяха разделени на две групи в зависимост от темата на техните работи. Тези от първата група представиха своите работи пред жури в състав проф. Росен Ташев, гл. ас. Димитър Ханев и Наталия Гуджева от издателство „Сиби“. Втората група беше оценена от жури в състав доц. Даниел Вълчев, гл. ас. Атанас Шопов и Радомир Мирчев от издателство „Сиби“. И в двете зали публиката стана свидетел на чудесно представяне от страна на всички участници. Ето и имената на победителите:

Работна група I
I място:  Ралица Йорданова – „Съдебната практика като източник на правото“
II място: Мария Борисова – „Злоупотреба с право“
III място: Николай Христов – „Конституцията като източник на правото“

Работна група II
I място:  Тони Цонев – „Законите на Хамурапи в контекста на съвременното понятие за правна система“
II място: Невена Янева – „Същност и значение на правото на Европейския съюз за националните правни системи на държавите-членки“
III място: Тереза Александрова – „Развитие на правния позитивизъм“

Наградите на победителите – грамоти и комплекти с актуални издания на „Сиби“, бяха връчени от проф. Росен Ташев и гл. ас. Атанас Шопов. Грамоти и награди получиха и всички останали участници.
Състезанието имаше почетен гост – проф. Валентин Петев от Университета в Мюнстер – преподавател по обща теория и философия на правото, известен учен, който има богата практика в многобройни юридически факултети в Европа и Америка. Проф. Петев изслуша с голям интерес представянето на студентите и накрая изрази своята висока оценка за техния добър стил, точен юридически език и логическо мислене.

Организаторите на състезанието  се надяват и следващата година към него да има все така голям интерес. Издателство „Сиби“ ще подкрепя състезанието и занапред.

Пожелаваме много успехи както победителите, така и на всички останали участници.