ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

книги и статии от списания

Васил Мръчков е автор на книгите:

Васил Мръчков
Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и ...още
Васил Мръчков, Красимира Средкова,
Атанас Василев
дванадесето преработено и допълнено издание
Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето ...още
Васил Мръчков
  Кодексът на труда през 1986 г. уреди за първи път имуществената отговорност на работодателя ...още
Васил Мръчков
първо издание
Тази книга е посветена на договора в трудовото право. В индивидуалните трудови отношения ...още
Васил Мръчков
шесто преработено и допълнено издание
В центъра на осигурителното право е човекът, споходен от недоимък или болест. Освобождаването ...още


Васил Мръчков е автор на следните статии:

Васил Мръчков - „Социалното“ в действащата българска Конституция
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2017 г.)
Васил Мръчков - Тежкото дисциплинарно нарушение в практиката на Върховния касационен съд
(сп. Адвокатски преглед, Брой 9, 2016 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2015 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2016 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2014 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2015 г.)
Васил Мръчков - Българската социална държава
(сп. Съвременно право, Брой 1, 2015 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2013 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2014 г.)
Васил Мръчков - Човекът – вечният Сизиф (по Албер Камю – „Митът за Сизиф“)
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2014 г.)
Васил Мръчков - Една богата на правни знания книга, която се чете с удоволствие Валентин Брайков. Договорът за продажба – спътник на цивилизацията. С.: Сиби, 2014, 173 с.
(сп. Адвокатски преглед, Брой 4, 2014 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по предварителната закрила при уволнение
(сп. Адвокатски преглед, Брой 12, 2013 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2012 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2013 г.)
Васил Мръчков - Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение. Критичен прочит на Тълкувателно решение № 6/2012 г. от 11.01.2013 г. на Върховния касационен съд
(сп. Адвокатски преглед, Брой 4-5, 2013 г.)
Васил Мръчков - Правото на защита на магистратите в производството за дисциплинарно наказване
(сп. Адвокатски преглед, Брой 11, 2012 г.)
Васил Мръчков - Сто години от рождението на професор Живко Сталев
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2012 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2011 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2012 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2010 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2011 г.)
Васил Мръчков - Конституционна защита на правото на платен годишен отпуск
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2011 г.)
Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2010 г.)
Васил Мръчков - Действие на колективния трудов договор спрямо работниците и служителите
(сп. Съвременно право, Брой 4, 1993 г.)
Васил Мръчков - Тристранното сътрудничество за уреждане на трудовите отношения в Кодекса на труда
(сп. Съвременно право, Брой 1, 1993 г.)
Васил Мръчков - Ценно изследване върху Конституционния съд
(сп. Съвременно право, Брой 4, 1994 г.)
Васил Мръчков - Индивидуално и колективно трудово право
(сп. Съвременно право, Брой 3, 1994 г.)
Васил Мръчков - Приложимост на Кодекса на труда в производствените кооперации
(сп. Съвременно право, Брой 2, 1995 г.)
Васил Мръчков - Сближаването на българското с европейското право и законодателната дейност на Народното събрание
(сп. Съвременно право, Брой 2, 1996 г.)
Васил Мръчков - Съветът по законодателство при 37-ото Народно събрание (1995—1997 г.)
(сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г.)
Васил Мръчков - За правната сила на решенията на Конституционния съд, които установяват противоконституционност на законите
(сп. Съвременно право, Брой 6, 1998 г.)
Васил Мръчков - Въздействие на новата конституция върху трудовото право
(сп. Съвременно право, Брой 3, 1998 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2008 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2009 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2007 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2008 г.)
Васил Мръчков - Сто години Инспекция по труда в България
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2008 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2006 г
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2007 г.)
Васил Мръчков - Проблеми на съдебната власт в практиката на Конституционния съд
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2007 г.)
Васил Мръчков - Конституцията и правото на стачка на държавните служители
(сп. Съвременно право, Брой 6, 1999 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1998 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 1999 г.)
Васил Мръчков - Съдебна защита на правото на стачка
(сп. Юридически свят, Брой 2, 1999 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1997 г.
(сп. Юридически свят, Брой 1, 1999 г.)
Васил Мръчков - Въпроси на същността и упражняването на правото на стачка
(сп. Юридически свят, Брой 1, 1999 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1999 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2000 г.)
Васил Мръчков - Кодексът за задължителното обществено осигуряване и развитието на осигурителното право
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2000 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2000 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2001 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2005 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2006 г.)
Васил Мръчков - Развитие на колективното трудово право
(сп. Съвременно право, Брой 5, 2001 г.)
Васил Мръчков - Задължението на работодателя по трудовото правоотношение за информиране и консултиране
(сп. Съвременно право, Брой 2, 2002 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2001 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2002 г.)
Васил Мръчков - Професор Живко Сталев на 90 години. Седемдесет години в служба на правото
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2002 г.)
Васил Мръчков - Обща характеристика на промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2002 г.)
Васил Мръчков - За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2002 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2002 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2003 г.)
Васил Мръчков - Нови положения относно сключването на трудовия договор и постъпването на работа
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2003 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2003 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2004 г.)
Васил Мръчков - Промените в Кодекса на труда и сближаването на българското трудово законодателство с европейските норми
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2004 г.)
Васил Мръчков - Уреждане на правните последици, възникнали от обявения за противоконституционен закон
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2004 г.)
Васил Мръчков - Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2004 г.
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2005 г.)
Васил Мръчков - Консултативният съвет по законодателството при 39-то Народно събрание (2001– 2005 г.)
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2005 г.)
Васил Мръчков - Колективното в трудовото право
(сп. Юридически свят, Брой 1, 2005 г.)
Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...

виж всички »
eXTReMe Tracker