ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

книги и статии от списания

Григор Григоров е автор на книгите:

Григор Григоров
Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за ...още


Григор Григоров е автор на следните статии:

Григор Григоров - Въпроси относно прихващането в производство по несъстоятелност
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2014 г.)
Григор Н. Григоров - Последици от откриването на производството по несъстоятелност за сключените от длъжника договори (чл. 644 ТЗ)
(сп. Юридически свят, Брой 2, 2012 г.)
Григор Григоров - За правото на едностранно прекратяване на членството в ООД с писмено предизвестие на съдружник (чл. 125, ал. 2 ТЗ)
(сп. Съвременно право, Брой 2, 1995 г.)
Книга на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker