ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

книги и статии от списания

Румен Марков е автор на книгите:

Румен Марков
Книгата е първото цялостно монографично изследване относно принудата като vis absoluta ...още


Румен Марков е автор на следните статии:

Румен Марков - За противоконституционните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.)
(сп. Съвременно право, Брой 4, 2016 г.)
Румен Марков - Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс
(сп. Съвременно право, Брой 3, 2015 г.)
Румен Марков - За някои пропуснати възможности в проекта на нов Наказателен кодекс
(сп. Съвременно право, Брой 1, 2014 г.)
Румен Марков - За допустимостта на реабилитацията при изтекла давност по чл. 82 НК
(сп. Съвременно право, Брой 1, 2013 г.)
Румен Марков - Грешката и случайното деяние в българското наказателно право
(сп. Съвременно право, Брой 6, 1994 г.)
Румен Марков - Правна същност и наказуемост на провокацията към престъпление
(сп. Съвременно право, Брой 6, 1995 г.)
Румен Марков - Проблемът за доброволния отказ на провокатора
(сп. Съвременно право, Брой 1, 1996 г.)
Румен Марков - Осъществяване на охранителната функция на наказателното право чрез предотвратяване, ограничаване и възстановяване на вредите от престъплението
(сп. Съвременно право, Брой 3, 1997 г.)
Румен Марков - Наказателноправни аспекти на съвременния тероризъм
(сп. Съвременно право, Брой 4, 2005 г.)
Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker