ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
13-15 април 2005 г., Хисаря, спа хотел Аугуста ***

Лектори:
г-жа Надежда Йорданова – директор на дирекция „Правна“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
г-н Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
г-жа Камелия Стоянова – директор на дирекция „Нормативно-правна”, Министерство на икономиката
г-н Савин Ковачев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

13 април
отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа – за участниците, ползващи организиран транспорт)
13.00 – 16.00 настаняване и регистрация

16.00 – 17.30 Управление на държавната и общинската собственост – лектор г-жа Надежда Йорданова

 • публична и частна държавна собственост – разграничения, актуване
 • публична и частна общинска собственост – разграничения, актуване
 • предоставяне на имоти – актове, договори за наем, съвместно ползване
 • разпоредителни сделки – видове, процедури, актове; административен и съдебен контрол

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря 

14 април
закуска
9.30 – 11.00 Защита на собствеността – съдебни спорове за обекти на държавната и общинската собственост – лектор г-н Красимир Влахов 

 • видове искове
 • доказателства и доказателствени средства, тежест на доказване
 • спорове при реституция
 • спорове при приватизационни сделки 

11.00 – 11.30 кафе пауза

11.30 – 12.30 дискусия по темата

12.30 – 14.00 обяд

16.00 – 17.30 Неизпълнение на приватизационен договор – лектор г-жа Камелия Стоянова

 • видове неизпълнение
 • актове по следприватизационния контрол, защита
 • неустойки и обезщетения
 • разваляне на договора, последици

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

15 април
закуска
9.30 – 11.00 Общинска собственост и ЗУТ – лектор г-н Савин Ковачев

 • общинска собственост и подробни устройствени планове
 • действия на общинската администрация при провеждане на благоустройствени и технически мероприятия по ЗУТ
 • режим и ограничаване на вещни права по ЗУТ
 • действия на общинската администрация във връзка с преустройство и промяна на предназначението на обекти
 • право на строеж и строеж в съсобствен имот от гледна точка на ЗУТ

11.00 – 11.30 кафе пауза

11.30 – 12.30 дискусия по темата

12.30 – 14.00 обяд
отпътуване
  
eXTReMe Tracker