ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

ЗАКОНЪТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
10-12 ноември и 1-3 декември 2004 г., Трявна, хотел Сезони****

Лектори:
архитект Митьо Виделов – председател на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
г-н Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
проф. Владимир Петров – преподавател в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
г-н Ангел Калинов – съдия във Върховния административен съд
г-н Калин Калпакчиев – съдия в Софийския районен съд

ПРОГРАМА
10 ноември/1 декември
10.00 отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион "Васил Левски" - за участниците, ползващи общ транспорт)
13.00 – 15.00 регистрация на участниците

16.00 – 17.30 Актуални проблеми на строителния процес – лектор Савин Ковачев

 • измененията на ЗУТ от 2004 г.
 • инвестиционни проекти и разрешения за строеж
 • консултантът – компетентност и функции
 • застраховане в проектирането и строителството
 • преглед на практиката на МРРБ

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

11 ноември/2 декември
закуска
9.30 – 11.00 Актуални проблеми на устройственото планиране – лектор Митьо Видeлов

 • нови устройствени планове
 • облекчени процедури по одобряване на устройствените планове
 • новите правила и нормативи за застрояване (Наредба № 7 от 2003 г.)
 • измененията на ЗУТ от 2004 г.

11.00 – 11.30 кафе пауза

11.30 –12.30 дискусия по темата

12.30 – 14.00 обяд

16.00 – 17.30 Режим и ограничения на вещни права по Закона за устройство на територията – лектор проф. Владимир Петров

 • право на строеж, надстрояване и пристрояване
 • ограничения при съсобственост и етажна собственост
 • преустройства в съществуващи строежи
 • сервитут на преминаване и прокарване на мрежи и съоръжения през чужд имот
 • правнотехнически изисквания при придобиване и делба на недвижими имоти 

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

12 ноември/3 декември
закуска
9.30 – 11.00 Съдебен контрол на административни актове по Закона за устройство на територията – лектори Ангел Калинов, Калин Калпакчиев

 • индивидуални административни актове по ЗУТ
 • особености на съдебния контрол
 • подсъдност
 • спиране на изпълнението
 • практика на ІІ отделение на ВАС

11.00 – 11.30 кафе пауза

11.30 – 12.30 дискусия по темата

12.30 – 14.00 обяд
отпътуване за София

eXTReMe Tracker