ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
17, 18 и 19 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

Лектори:
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд

Курсът на обучение осигурява синтезирано усвояване на новите положения в уредбата.
Поднасянето на лекционния материал е ориентирано към активното включване на участниците чрез поставяне на въпроси по всяка от разглежданите теми.

ПРОГРАМА

сряда, 17 октомври 2012 г.

13.00–14.00 регистрация на участниците

14.00–17.30

Процесуални действия на първоинстанционния съд и страните в общия съдебен исков процес, производството по търговски дела и бързото производство


лектор - Борислав Белазелков

 

 • Срокове за извършване на процесуалните действия от страните
  – процесуални действия във връзка с предмета на доказване
  – процесуални действия във връзка с промяна предмета на делото
 • Служебни задължения на съда – доклад по делото, указания на съда
 • Последици от пропускането на срокове – преклузии, полагане на дължимата грижа за добро водене на делото

15.30–16.00 кафе пауза


четвъртък, 18 октомври 2012 г.

9.30–13.00
Въззивно обжалване
лектор - Красимир Влахов

 • Обжалване при ограничен въззив
  – съдържание на въззивната жалба
  – значение на отговора на въззивната жалба
  – насрещна въззивна жалба
  – допускане на нови доказателства
  – докладване на жалбите и отговорите
  – правомощия на въззивния съд
 • Обжалване при пълен въззив
  – съдържание на частната жалба
  – допускане на нови доказателства
  – правомощия на въззивния съд

11.00–11.30 кафе пауза
13.00–14.00
обяд

14.00–17.30
Касационно обжалване
лектор - Светла Цачева

 •  Обжалване на решенията
  – допустимост на касационното обжалване
  – съдържание на касационната жалба
  – основания за допускане на касационното обжалване
  – касационни основания
  – правомощия на касационния съд при допускане на касационното  обжалване и при разглеждане на касационната жалба
 • Обжалване с частна касационна жалба
  – допускане на нови доказателства
  – правомощия на касационния съд

15.30–16.00 кафе пауза

петък, 19 октомври 2012 г.

9.30–13.00
Принудително изпълнение
лектор Борислав Белазелков

 • Конкуренция при изпълнение върху имущество на длъжника по реда на ГПК, ДОПК, ЗОЗ и Закона за договорите за финансово обезпечение, както и при несъстоятелност
 • Система на принудителното изпълнение
 • Индивидуално и универсално принудително изпълнение
 • Изпълнителни способи за осребряване на имущество
 • Отговорност на съдебния изпълнител за вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение
 • Отговорност на взискателя за вреди от материално незаконосъобразно принудително изпълнение

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара

 

 

 

 
eXTReMe Tracker