Съдържание:

Защитникът в наказателния процес на Република България

Глава първа. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ЗАЩИТНИКА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

§ 1. Конституционни основи на правото на защита

§ 2. Правото на защита на обвиняемия и защитникът
в наказателния процес

§ 3. Възникване и историческо развитие на фигурата на защитника в наказателния процес

Глава втора. ВИДОВЕ ЗАЩИТА
НА ОБВИНЯЕМИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА
ОТ ЗАЩИТНИК

§ 1. Защитата, осъществявана от защитник, като част от правото на защита на обвиняемия

§ 2. Класификации на защитата, осъществявана от защитник

§ 3. Задължително участие на защитник

Глава трета. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ
НА ФИГУРАТА НА ЗАЩИТНИКА
В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

§ 1. Лица, които могат да участват като защитници в наказателния процес

§ 2. Упълномощаване или назначаване на защитника

§ 3. Встъпване в наказателното производство

§ 4. Молба за встъпване на защитника в наказателното производство    

§ 5. Конституиране на защитника в наказателния процес

Глава четвърта. ПРОЦЕСУАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
НА ЗАЩИТНИКА

§ 1. Защитникът – самостоятелен субект и страна. Особености на процесуалното представителство, осъществявано от защитника

§ 2. Процесуални права на защитника

§ 3. Процесуални задължения на защитника

§ 4. Правото на ефективна защита и задълженията на защитника. Взаимоотношения между обвиняемия и защитникаКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker