Начало» авторски книги» международно право

международно право

Цесията в международното частно право
Боряна Мусева
първо издание
Книгата изследва специфичните проблеми на международното частно право, които възникват при прехвърляне на вземания с международен елемент. Предмет на анализ ...още
Деликтът в международното частно право
Боряна Мусева
Книгата е първото българско самостоятелно актуално изследване на международното частно деликтно право. В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІвЂќ, ...още
Коментар на Кодекса на международното частно право
Весела Станчева-Минчева
първо издание
Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Разглеждат ...още
Международно частно право
Тодор Тодоров
трето преработено и допълнено издание
В книгата са представени съдържанието и структурата на българското международно частно право. Анализирани са основните актове на Европейския съюз по международно ...още
Международно правораздаване
Александър Драгиев
трето преработено и допълнено издание
Международният арбитраж и международното правосъдие са единствените правораздавателни способи за мирно решаване на международноправните спорове. Правораздавателни, ...още


Книга на месеца
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IVЗакон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV
ОЧАКВАЙТЕ
Закон за движението по пътищата
Закон за движението по пътищата
Поместен е Законът за движението по пътищата, в който...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин в международния...
Договори за ЕС • Съдебна практика
Договори за ЕС • Съдебна практика
Станислав Костов - съставителство, въведение, препращания,...

виж всички »
eXTReMe Tracker