Съдържание:

Soft Law и съвременното право

 

РИМСКОПРАВНИ И ТЕОРЕТИКОПРАВНИ АСПЕКТИ

Малина Новкиришка-Стоянова – Римскоправни идеи за едно съвременно понятие (soft law)

Димитър Ханев – Идеята за soft law и понятието за валидност в юридическото обосноваване  

Симеон ГройсманSoft law и понятието за правото

ЧАСТНОПРАВНИАСПЕКТИ

Красимир Митев – Частните кодификации в правораздавателната практика

Ангел Шопов – Договаряне чрез измамливо бездействие

Ивайло Василев – Прекъсване на погасителната давност при действия по принудително изпълнение

Linert Lireza, Dorina Ndreka – Adhesion Contract, its Relations with the Principle of Contractual Freedom

Жана Колева – Значение на вината за обезщетението при договорно неизпълнение       

Таня Йончева – Въпроси на неизпълнението на договора за организирано туристическо пътуване

Димитър Топузов – Значението на Принципите на европейското семейно право за усъвършенстване на защитата на семейното жилище

ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Константин Пехливанов – Преходът от „меко” към „твърдо” право в публичното право – принципът на последователност и предвидимост         

Георги Пенчев – Някои проблеми на soft law в екологичното право

Гентиан Кочи, Шкълким Дзека – Етичните кодекси в Република Албания и тяхното приложение

Мария Радева - Soft law в здравеопазването - правен ефект и ефективност

Нели Радева - Развитие на съвременната прокуратура в Република България

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ И ЕВРОПЕЙСКОПРАВНИ АСПЕКТИ

Ирена ИлиеваSoft law на международните организации

Иван Русчев – Правна същност и място на актовете на soft law в правото и юриспруденцията на съдилищата на Европейския съюз

Бойка Чернева – Ролята на soft law при защитата на правата на човека в България

Гергана ГозанскаSoft law в практиката на Интерамериканския съд по правата на човека

Цветанка СпасоваSoft law в материята на международното сурогатно майчинство?

Веселин Цанков – Приложение на soft law в бежанското право

Диана Маринова – Soft law актове за мирно уреждане на спорове в международното морско правоКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker