Начало» авторски книги» конституционно право

конституционно право

Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм
Мартин Белов
първо издание
В  Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави ...още
Принципът на суверенитета
Стоил Моллов
Kонституционноправни и европейски измерения
първо издание
Книгата е посветена на историческото развитие на принципа на суверенитета от генезиса му в ранните политически общества до модерните му трактовки в съвременния ...още
Гражданското участие в политическия процес.
Мартин Белов
Конституционноправни основи
първо издание
Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти ...още
Сравнително конституционно право
Евгени Танчев, Мартин Белов
първо издание
Книгата е първият учебник по сравнително конституционно право в България от няколко десетилетия насам. Той разглежда уредбата на държавните органи, формата ...още
Пряка демокрация
Мартин Белов
първо издание
Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните ...още


Страници:  1 2 3

Книга на месеца
Съдебната власт в България <br>1989–2014 г.Съдебната власт в България
1989–2014 г.
ОЧАКВАЙТЕ
Данъци<br>2015
Данъци
2015
В сборника са включени материалните данъчни закони,...
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален...
Защита на класифицираната информация
Защита на класифицираната информация
В сборника е представена нормативната уредба на обществените...

виж всички »
eXTReMe Tracker