Начало» авторски книги» конституционно право

конституционно право

Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм
Мартин Белов
първо издание
В  Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави ...още
Принципът на суверенитета
Стоил Моллов
Kонституционноправни и европейски измерения
първо издание
Книгата е посветена на историческото развитие на принципа на суверенитета от генезиса му в ранните политически общества до модерните му трактовки в съвременния ...още
Гражданското участие в политическия процес.
Мартин Белов
Конституционноправни основи
първо издание
Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти ...още
Сравнително конституционно право
Евгени Танчев, Мартин Белов
първо издание
Книгата е първият учебник по сравнително конституционно право в България от няколко десетилетия насам. Той разглежда уредбата на държавните органи, формата ...още
Пряка демокрация
Мартин Белов
първо издание
Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните ...още


Страници:  1 2 3

Книга на месеца
Закон за задълженията и договоритеЗакон за задълженията и договорите
ОЧАКВАЙТЕ
Публични финанси
Публични финанси
Представена е законовата уредба на бюджетната рамка,...
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика
Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни...

виж всички »
eXTReMe Tracker