Начало» авторски книги» право на Европейския съюз» Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)
Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)
Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)
първо издание
ISBN 978-954-730-581-6
страници: 240
мека корица
година на издаване: 2009
корична цена: 15.00 лв.
отстъпка: 1.50 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 13.50 лв.

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007-2008 г., разделени в  три  групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела. Особено внимание в анализа на съдебната практика е отделено на систематизирането й в групи от повтарящи се проблеми, които могат да служат за отправна точка при поправяне на допуснатите грешки. Специално са изследвани делата, в които българският съд е трябвало да отправи преюдициално запитване, но не го е сторил.
Книгата завършва с анализ на пътищата за защита срещу неизпълнението на общностните задължения на българските съдилища. Това е особено важно с оглед накърнените права на страните в делата, в които им е било отказано право, което черпят от общностния правопорядък, както и за всеки български съдия – за да е наясно с това, че действията му или бездействията му във връзка със съдебния контрол, който упражнява по прилагане на общностното право, не  остават  без последици.

От материалноправна страна е включен широк калейдоскоп на правото – от конституционното право и процес, през данъчното, митническото, конкурентното, осигурителното право, въпросите на обществените поръчки, визите, имиграцията и убежището, до гражданския процес, правото на интелектуална собственост, семейното и наказателното право.

Александър Корнезов е магистър по право на ЕС от Колежа на Европа, Брюж; доктор по право;  реферандер в Съда на ЕО и преподавател по процесуално право на ЕС. Автор е на книгите  "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности" (2008), "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности - Сборник нормативни актове и практически указания" (2008),  както и на редица други публикации.Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...

виж всички »
eXTReMe Tracker