Начало» авторски книги» търговско и облигационно право

търговско и облигационно право

Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребител
Огнян Варадинов
първо издание
Книгата изследва глава четвърта (раздел ІV) от Закона за защита на потребителите (ЗЗП),  ...още
Договорът за продажба - спътник на цивилизацията
Валентин Брайков
първо издание
Тази книга е пътепис от една разходка в различните епохи на договора за продажба и ...още
Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
Янка Тянкова
първо издание
Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата ...още
Прекратяване на договора
Захари Торманов
Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. ...още
Дружества със специална инвестиционна цел
Виктор Токушев
първо издание
Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална ...още


Страници:  1 2 3 4 5 6 7


eXTReMe Tracker