Начало» авторски книги» търговско и облигационно право

търговско и облигационно право

Договорът за организирано туристическо пътуване
Захари Торманов
В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано ...още
Прехвърляне на вземания
Александър Иванов
в търговския оборот
първо издание
Предмет на изследване в книгата е институтът на прехвърляне на вземания в материалноправен ...още
Производството по несъстоятелност
Нели Маданска, Бистра Николова
първо издание
В книгата се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на ...още
Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност
Красен Стойчев
второ преработено и допълнено издание
Книгата се занимава с правното значение на воденето на преговори за сключване на договор ...още
Договорът
Захари Торманов
практическо ръководство за търговски и граждански договори
Книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори, ...още


Страници:  1 2 3 4 5 6 7


eXTReMe Tracker