Начало» авторски книги» търговско и облигационно право

търговско и облигационно право

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част III
Непозволено увреждане (чл. 45-54)
Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин ...още
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II
Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26–44)
Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин ...още
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I
Сключване и действие на договорите (чл. 1–25)
Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин ...още
Неоснователно обогатяване <br> по чл. 55-58 ЗЗД
Красимир Митев
първо издание
В книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, ...още
Търговски дружества. Персонални дружества. Дружествo с ограничена отговорност
Ангел Калайджиев
първо издание
Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани ...още


Страници:  1 2 3 4 5 6 7


eXTReMe Tracker