Начало» авторски книги» гражданско право и процес

гражданско право и процес

Преобразуващи искове и преобразуващи решения
Стефан Брайков
Книгата "Преобразуващи искове и преобразуващи решения" от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков. Темата представлява ...още
Обезпечение на иска
Силвия Спасова
първо издание
Книгата представлява първото самостоятелно изследване по въпросите на обезпечeнието на иска. Тя е посветена на проблемите на производството по допускане, ...още
Адвокатската защита по граждански дела
Филко Розов
първо издание
Настоящото изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературниВ  източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и ...още
Унищожаемост на договорите поради грешка
Ангел Шопов
първо издание
На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. ...още
Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД
Мирослав Димитров
първо издание
Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле. Фокусирането върху основанията за ...още


Страници:  1 2 3

Книга на месеца
Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членкиИзвъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки
ОЧАКВАЙТЕ
Договори за ЕС • Съдебна практика
Договори за ЕС • Съдебна практика
Станислав Костов - съставителство, въведение, препращания,...
Споразумението в българския наказателен процес
Споразумението в българския наказателен процес
Със споразумение се решават около една трета от наказателните...

виж всички »
eXTReMe Tracker