вещно право

Етажна собственост
2 04 С07
6. актуализирано издание
към 4 октомври 2016 г.
Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна ...още
Закон за горите
2 04 С08
2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.
Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел ...още
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
2 04 С05
2. издание
към 1 април 2017 г.
В сборника са включени Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на ...още
Закони за собствеността
2 04 С02
16. издание
към 14 февруари 2017 г.
В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението ...още
Земеделски земи
2 04 С03
12 издание
към 15 януари 2016 г.
Сборникът включва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му, Закона за арендата в земеделието и Наредбата ...още


Книга на месеца
Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членкиИзвъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки
ОЧАКВАЙТЕ
Договори за ЕС • Съдебна практика
Договори за ЕС • Съдебна практика
Станислав Костов - съставителство, въведение, препращания,...
Споразумението в българския наказателен процес
Споразумението в българския наказателен процес
Със споразумение се решават около една трета от наказателните...

виж всички »
eXTReMe Tracker