вещно право

Етажна собственост
2 04 С07
6. актуализирано издание
към 4 октомври 2016 г.
Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, ...още
Закон за горите
2 04 С08
2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.
Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването ...още
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
2 04 С05
2. издание
към 1 април 2017 г.
В сборника са включени Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито ...още
Предстоящо издание

Закони за собствеността
2 04 С02
16. актуализирано издание
В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите ...още
Земеделски земи
2 04 С03
12 издание
към 15 януари 2016 г.
Сборникът включва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника ...още


Книга на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker