облигационно право

Закон за задълженията и договорите
1 06 С01
8. издание
към 1 март 2015 г.
Съставителство, въведения, препращания, превод на PECL, подбор на съдебна практика - Кристиан ...още
Нова книга

Особени залози и други обезпечения
2 06 С03
7. актуализирано издание
към 15 септември 2017 г.
В сборника е представена уредбата на особените залози - видове, учредяване и действие ...още


Книга на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker