Съдържание:

Особени залози и други обезпечения

1. Закон за особените залози        

2. Закон за договорите за финансово обезпечение  

3. Извлечения от:

    Закона за задълженията и договорите

    Търговския закон          

    Кодекса на търговското корабоплаване

    Закона за гражданското въздухоплаване 

4. Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози

5. Наредба за дейността на заложните къщиКнига на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker