търговско право

Банкови закони
2 07 С06
10. издание
към 10 септември 2016 г.
+ актуализационно приложение към 25 януари 2017 г.
Актуализационно приложение към 25 януари 2017 г. (pdf формат) В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния ...още
Защита на конкуренцията
2 07 С13
4. издание
към 30 юли 2015 г.
В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата ...още
Кодекс за застраховането
2 07 С09
10. актуализирано издание
към 10 март 2017 г.
В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно ...още
Обществени поръчки
2 07 С04
14. актуализирано издание
към 20 април 2017 г.
В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията ...още
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
2 07 С04.А
1. издание
към 12 април 2016 г.
Приложение към сборника "Обществени поръчки" (13. издание) Това издание съдържа новия Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, който ...още


Страници:  1 2

Книга на месеца
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IVЗакон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV
ОЧАКВАЙТЕ
Закон за движението по пътищата
Закон за движението по пътищата
Поместен е Законът за движението по пътищата, в който...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин в международния...
Договори за ЕС • Съдебна практика
Договори за ЕС • Съдебна практика
Станислав Костов - съставителство, въведение, препращания,...

виж всички »
eXTReMe Tracker