Кодекс за застраховането
Кодекс за застраховането

2 07 С09
10. актуализирано издание
към 10 март 2017 г.
+ aктуализационно приложение към 4 август 2017 г.
ISBN 978-954-730-965-4
страници: 608
мека корица
година на издаване: 2017
корична цена: 10.80 лв.
отстъпка: 1.08 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 9.72 лв.

Актуализационно приложение към 4 август 2017 г. (pdf формат)

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор.

Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка с  правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. В допълнение е дадено и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с дейността на КФН по упражняване на надзор в застрахователния сектор.

Поместено е и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс.

Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.
eXTReMe Tracker