Защита на конкуренцията
Защита на конкуренцията

2 07 С13
4. издание
към 30 юли 2015 г.
ISBN 978-954-730-939-5
страници: 192
мека корица
година на издаване: 2015
корична цена: 5.90 лв.
отстъпка: 0.59 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 5.31 лв.

В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, производството и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.

Включени са и две извлечения - от Закона за защита на потребителите, представящо нелоялните търговски практики, във връзка с правилата за сравнителната реклама, и от Закона за храните – в частта, уреждаща правилата и ограниченията при сключването на договори за покупка на храни за последваща продажба, както и извънсъдебното разрешаване на спорове между производители и търговци на храни.

Сборникът съдържа и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и  пряко приложимите регламенти, към които Законът за защита на конкуренцията препраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 относно изпълнението на правилата за конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 относно контрола върху концентрациите между предприятия.

Поместено е информационно приложение със систематичен указател на основните актове на правото на ЕС в областта на защитата на конкуренцията.
eXTReMe Tracker