Съдържание:

Търговски закон

1. Търговски закон

2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел


Информационно приложение

А. Извлечения от актове на правото на Европейския съюз

Б. Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)

В. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Г. Тълкувателни решения

Д. Справочник на законите, с които са изменяни и допълвани Търговският закон и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целКнига на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker