Начало» поредица „Джобни издания“» данъчно право, финансово право

данъчно право, финансово право

Данъци 2017
2 08 С04
16. актуализирано издание
към 1 март 2017 г.
+ актуализационно приложение към 17 август 2017 г.
Актуализационно приложение към 17 август 2017 г. (pdf формат) В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на ...още
Нова книга

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2 08 C08
11. издание
към 10 август 2017 г.
В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси ...още
Закон за счетоводството
2 08 С06
8. издание
към 25 януари 2017 г.
В сборника е поместен Законът за счетоводството, с който се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, ...още
Правилник за прилагане <br>на Закона за данък върху добавената стойност <br>2017
2 08 С04.А
8. издание
към 24 март 2017 г.
Приложение към сборника "Данъци 2017" В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за ...още
Публични финанси
2 08 С16
3. издание
към 7 юли 2016 г.
Представена е законовата уредба на бюджетната рамка, общото устройство и структура на публичните финанси - фискални правила и ограничения, съставяне, приемане, ...още


Книга на месеца
Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членкиИзвъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки
ОЧАКВАЙТЕ
Договори за ЕС • Съдебна практика
Договори за ЕС • Съдебна практика
Станислав Костов - съставителство, въведение, препращания,...
Споразумението в българския наказателен процес
Споразумението в българския наказателен процес
Със споразумение се решават около една трета от наказателните...

виж всички »
eXTReMe Tracker