Данъци 2017
Данъци 2017

2 08 С04
16. актуализирано издание
към 1 март 2017 г.
+ актуализационно приложение към 17 август 2017 г.
ISBN 978-619-226-012-5
страници: 936
мека корица
година на издаване: 2017
корична цена: 14.50 лв.
отстъпка: 1.45 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 13.05 лв.

Актуализационно приложение към 17 август 2017 г. (pdf формат)

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Включени са извлечения от Конституцията на Република България и от решения на Конституционния съд, съдържащи казуално тълкуване по въпроси на данъчното регулиране.

Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна, и справочник на актовете за изменение.

 

Правилникът за прилагане на закона е поместен в отделно издание - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, 2017.
eXTReMe Tracker