Начало» поредица „Джобни издания“» данъчно право, финансово право» Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Нова книга

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2 08 C08
11. издание
към 10 август 2017 г.
ISBN 978-619-226-036-1
страници: 376
мека корица
година на издаване: 2017
корична цена: 6.90 лв.
отстъпка: 0.69 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 6.21 лв.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.
В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.
Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.
eXTReMe Tracker