Съдържание:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2. Закон за Националната агенция за приходите
3. Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
4. Постановление № 426 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
5. Закон за ограничаване на плащанията в брой

Информационно приложение

I. Тълкувателни решения на ВАС и ВКС
II. Справочник на актовете за изменение и допълнение на нормативните актове, поместени в сборникаКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker