Съдържание:

Граждански процесуален кодекс

1. Граждански процесуален кодекс
2. Закон за правната помощ
3. Закон за медиацията
4. Закон за международния търговски арбитраж
5. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
6. Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство
7. Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
8. Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

Информационно приложение

Право на Европейския съюз
Многостранни международни договори
Двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела
Тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.
Справочник на изменениятаКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker