Съдържание:

Наказателно-процесуален кодекс

1. Наказателно-процесуален кодекс

2. Закон за специалните разузнавателни средства

3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

4. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

5. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

6. Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства

7. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

8. Закон за признаване, изпълнение и изпращане
на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

9. Закон за Европейската заповед за защита

10. Закон за правната помощ

Информационно приложение

I.  Списък на многостранни международни актове, по които Република България е страна

II.  Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които Република България е страна

III.  Извлечение от Закона за електронните съобщения

ІV. Извлечение от Закона за здравето

V.  Тълкувателни решения

VІ.  Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодексКнига на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker