Закон за туризма
Закон за туризма

3 14 С02
4. издание
към 10 април 2013 г.
+ актуализационно приложение към 15 януари 2014 г.
ISBN 978-954-730-830-5
страници: 176
мека корица
година на издаване: 2013
корична цена: 5.40 лв.
отстъпка: 0.54 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 4.86 лв.

В сборника е поместен новият Закон за туризма, който урежда обществените отношения, свързани с управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, регистрацията на туроператорите и туристическите агенти, категоризацията и сертификацията на туристическите обекти, правомощията на държавните органи, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.
Включени са разпоредби от Регламент (ЕС) № 181/2011 и Регламент (ЕО) № 1107/2006, за нарушаването на които Законът за туризма предвижда административнонаказателна отговорност.
В допълнение са поместени извлечения от: Закона за защита на потребителите - относно неравноправните клаузи в потребителските договори и колективните искове за обезщетяване на вреди, причинени на потребители; Закона за физическото възпитание и спорта – относно уредбата на социалния туризъм; Закона за автомобилните превози - във връзка с ученическите пътувания.
Текстовете са анотирани с вътрешни препращания и препращания към други нормативни актове, относими към уредбата на туристическите дейности, услуги и обекти.Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...

виж всички »
eXTReMe Tracker