Начало» поредица „Джобни издания“» устройство на територията и кадастър» Устройство на територията – част І
(подзаконови нормативни актове)
Устройство на територията – част І<br><small>(подзаконови нормативни актове)</small>
Устройство на територията – част І
(подзаконови нормативни актове)

2 16 С02
7. издание
към 5 април 2014 г.
+ актуализационно приложение към 18 януари 2016 г.
ISBN 978-954-730-876-3
страници: 308
мека корица
година на издаване: 2014
корична цена: 9.90 лв.
отстъпка: 0.99 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 8.91 лв.

Актуализационно приложение към 18 януари 2016 г. (pdf формат)

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и на сервитутите на енергийните обекти.
В сборника е поместена Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея - изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип.
Включена е и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - в редакцията й, която се прилага до 11 декември 2014 г. Наредбата в нейната нова редакция, в сила от 12 декември 2014 г., е поместена в отделно приложение.
eXTReMe Tracker