Закон за кадастъра и имотния регистър
Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03
3. издание
към 25 юли 2016 г.
+ актуализационно приложение към 17 август 2017 г.
ISBN 978-954-730-988-3             
страници: 120
мека корица
година на издаване: 2016
корична цена: 4.60 лв.
отстъпка: 0.46 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 4.14 лв.

Актуализационно приложение към 17 август 2017 г. (pdf формат)

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.

Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.
eXTReMe Tracker