Начало» поредица „Джобни издания“» право на Европейския съюз,
международно право
» Международно частно право – част II
(брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура)
Международно частно право – част II <br><small>(брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура)</small>
Международно частно право – част II
(брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура)

1 11 С01
6. издание
към 1 октомври 2016 г.
ISBN 978-619-226-002-6
страници: 504
мека корица
година на издаване: 2016
корична цена: 12.60 лв.
отстъпка: 1.26 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 11.34 лв.

Съставителство и въведение от Боряна Мусева

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.

Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕС)
№ 1259/2010 относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, Хагският протокол за приложимото право към задълженията за издръжка, Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство и Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, наред с онези норми от КМЧП, ГПК, СК, ЗЗакрД и ЗЗДН, които им кореспондират. Поместени са и релевантни извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз и Конституцията.

Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на издръжката, родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата.

В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост - съвместно или с предимство пред останалите.
eXTReMe Tracker