Начало» поредица „Джобни издания“» право на Европейския съюз,
международно право
» Международно частно право – част ІІІ
(връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ)
Международно частно право – част ІІІ <br><small>(връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ)</small>
Международно частно право – част ІІІ
(връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ)

1 11 С01
5. издание
към 26 септември 2016 г.
ISBN 978-619-226-003-3
страници: 252
мека корица
година на издаване: 2016
корична цена: 8.80 лв.
отстъпка: 0.88 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 7.92 лв.

Съставителство и въведение от Боряна Мусева
 

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент.

Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.

Сборникът включва Регламент (ЕО) № 1393/2007 в материята на връчването на документи и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства. Поместено е извлечение от Гражданския процесуален кодекс, който въвежда норми за практическото им прилагане.

В сборника са поместени и многостранните конвенции, приети в рамките на Хагската конференция по международно частно право, посветени на връчването на документи, събирането на доказателства, международния достъп до правосъдие и премахването на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове. Включени са и два международни акта на Съвета на Европа, уреждащи предаването на молби за правна помощ и обмена на правна информация между държавите, както и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана под егидата на Международната комисия за гражданско състояние.
eXTReMe Tracker