Съдържание:

Местно самоуправление и местна администрация

1. Конституция на Република България

2. Закон за местното самоуправление и местната администрация

3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България

4. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

5.1. Европейска харта за местното
самоуправление

5.2. Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт

6. Тълкувателни решения на Върховния административен съдКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker