ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

списания

Съвременно право

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Съвременно право“

Списанието има няколко постоянни рубрики:

  • статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство;
  • критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството;
  • сближаване на българското законодателство с правото на ЕС;
  • усъвършенстване на законодателството;
  • дискусии;
  • чуждестранен опит;
  • критика и научен живот;
  • новоизлязла правна литература.

Актуалната тематика е основно и постоянно изискване на редколегията към авторите.

От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски", издателство "Сиби" издава списанието „Съвременно право", уважавано академично правно списание.
В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина.

 


редакционна колегия
периодичност
абонамент

Юридически свят

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Юридически свят“

Списание „Юридически свят" има за цел да публикува студии, статии и други материали, отнасящи се до правната наука, законодателството, юриспруденцията, международното право, юридическото образование. Особено внимание се обръща на проблемите на правата на човека и гражданина, правото и информацията, сближаването на законодателството на България с правото на Европейския съюз, законодателната реформа в страната.
В списанието участват видни представители на световната правна мисъл (Вернер Кравиц - изтъкнат философ и социолог на правото от Германия, Марат Баглай - председател на Конституционния съд на Русия, Франсис Делпере - известен европейски конституционалист от Белгия и др.).
Списанието обнародва редовна библиография на българската правна литература (по години).


редакционна колегия
периодичност
абонамент

Адвокатски преглед
Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган,
който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища".

редакционна колегия
периодичност
абонамент

Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker