ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

Съвременно право
4/2000
СТАТИИ
Лазар Груев - Умишлен банкрут
Емилия Панайотова - Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица – стъпка към усъвършенстване на административния процес?
Димитър Костов - „Санкционната“ фаза на административнонаказателния процес
Евгени Танчев - Политическа и юридическа същност на конституцията
ДИСКУСИИ
Валентина Попова - Проблемът за изпълнителната сила на решението, постановено по възражение за прихващане
Даниел Вълчев - Демокрацията като децентрализирано правосъздаване
СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Мария Серкеджиева - Правни аспекти на сближаване на българското законодателство с европейското
МЛАДИ АВТОРИ
Евелина Димитрова - Правила за определяне на данъчния кредит в българското и европейското право
ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Красимира Средкова - Условия за упражняване на юридическа професия в държавите от Европейския съюз
КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ
Малина Новкиришка-Стоянова - Едно ново филологическо и романистично съчинение за Цицерон
Златка Сукарева - Отговорност за непозволено увреждане


начало | назад
Книга на месеца
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процесПреклузията за възражения на ответника в общия исков процес
ОЧАКВАЙТЕ
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс
Книгата е първото цялостно монографично...
Soft Law и съвременното право
Soft Law и съвременното право
Soft law е широко използван термин...
Гражданско право
Гражданско право
Удобният формат на изданието...

виж всички »
eXTReMe Tracker