ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

Юридически свят
1/2017
VARIA
Васил Мръчков - „Социалното“ в действащата българска Конституция
Лазар Груев - За някои особени състави на обсебване
Александър Драгиев - Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН
Ивайло Костов - Функции на отговора на исковата молба в общия исков процес
Евгени Йочев - Съюзът/Сдружението на българските съдии по време на деветнадесетомайското правителство
БИБЛИОГРАФИЯ
Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2015 г.
АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)


начало | назад

eXTReMe Tracker