ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

Юридически свят
Редакционна колегия

проф. Васил Мръчков – главен редактор,
проф. Дончо Хрусанов, проф. Лазар Груев,
проф. Цанка Цанкова, доц. Янаки Стоилов

Периодичност
две книжки годишно

Абонамент

Абонирайте се за списание „Юридически свят“ чрез:

Доби прес, тел.: 02/ 963 30 81

Български пощи, тел.: 02/949 32 29, 02/949 31 99

Разпространение на печата, тел.: 0882/09 62 30


Издателство „Сиби”, тел.: 02/946 19 39

Цената на целогодишен абонамент
(за две книжки) е 15 лв.начало | назад

eXTReMe Tracker